Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van de Domburgse IJsclub
bestaat uit de volgende mensen:

Jaap Bimmel (voorzitter) Tel: 06-51010480

Magda Passenier (penningmeester) Tel: 06-19652394

Conny Provoost (secretaris) Tel: 0118-583388