Baan is momenteel gesloten

Domburgse
IJsclub Nooitgedacht

Domburgse IJsclub Nooitgedacht

heeft sinds eind 2018 een nieuwe ijsbaan, achter het gemeentehuis aan de Traverse te Domburg.

Waar in de zomer de auto’s geparkeerd staan, wordt bij vorst het terrein onder water gezet. Door het speciale asfalt en de dunne waterlaag die nodig is, wordt op deze manier een mooie ijsvloer gecreëerd.

Op de baan van zo’n 280 meter kun je heerlijk rondjes rijden of in het middengebied hockeyen, kunstrijden of gewoon spelen.

(Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel.)
(Betreden van de baan gebeurt te allen tijde op eigen verantwoordelijkheid.)

Update schaatsseizoen 2020/2021

Update schaatsseizoen 2020/2021

Zoals u weet, konden we donderdag 11 februari 2021 voor het eerst op onze nieuwe ijsbaan schaatsen.
3 Dagen daarvoor, maandag, lag de baan vanwege de harde wind nog half open, ondanks flinke vorst. Dinsdag en woensdag scheen de zon zeer fel. Die weerkaatste door het ijs op het te zwarte asfalt waardoor de kant bij het gemeentehuis ontdooide. Daar was de ijslaag dus te dun. Deze strook hadden we afgebakend.

Donderdag 11 februari 2021 was de ijslaag maar net aan dik genoeg (7-8 cm) maar we wilden het toch proberen. Immers op de vorige baan konden we in het verleden, met zo’n ijsdikte ook schaatsen.
Jammer genoeg kwam er toch al snel water op het ijs en brak het overal in stukken. Die avond heeft de brandweer nog water op de baan gespoten, in de hoop de ijslaag goed te krijgen voor de volgende dag. Helaas haalde dit niets uit.
Bij de aanleg van de ijsbaan zouden we grijs asfalt als ondergrond krijgen omdat dit veel minder zonwarmte weerkaatst dan zwart asfalt en de baan dus sneller en beter bevriest. Deze ondergrond hebben we dus niet gekregen.
Een volgende vorstperiode gaan we er meer water opspuiten en hopen we op minder harde wind en felle zon.
Lidmaatschap:
Na inschrijving wordt er € 4,00 per adres betaald en dan bent u lid. Omdat we momenteel genoeg financiële middelen hebben, heffen we voorlopig geen contributie. Als u komt schaatsen, vinken wij uw naam op de ledenlijst aan. Er wordt dus geen contributierekening meer gestuurd.
Vrijwilligers bedankt
Hopelijk kunnen we in de winter 2021/2022 wél schaatsen op de nieuwe ijsbaan. We hopen dat we dan weer op net zoveel enthousiaste vrijwilligers een beroep mogen doen als dit jaar. Wij waren erg blij met al deze aanmeldingen.
Hartelijk daarvoor!!
Schaatsen is niet meer mogelijk

Schaatsen is niet meer mogelijk


Helaas!!! De ijsbaan ligt er overal zo bij en op de meeste stukken ligt er water of kan er helemaal niet meer geschaatst worden. Vanaf morgen is de baan gesloten. Het ziet er niet naar uit dat dit nl. morgen hersteld is. We hebben er echt alles aan gedaan maar de zon heeft te veel schade aangericht. Mocht de situatie veranderen, dan laten we dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.
Gelukkig hebben veel kinderen vanmiddag nog kunnen genieten van het ijs!
Beperkt open

Beperkt open

Helaas is het ijs nog steeds niet optimaal. Dit komt door de vele zon die er ’s middags op schijnt. Maar we hebben toch besloten om gefaseerd open te gaan.


Van 12.00-16.00 uur voor de kinderen (en indien een kind niet alleen kan schaatsen 1 ouder/verzorger).

Vanaf 16.00-20.30 uur voor iedereen!!!


Daarna kijken we vanavond/morgen weer verder hoe het ijs er na deze schaatsdag bij ligt.
Veel schaatsplezier!!!